Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder Stranda Prolog AS, org. Nr. 986 552 316, sin behandling av personopplysninger om besøkende på www.stranda.net.


Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvilke personopplysninger Stranda Prolog samler inn, hvorfor Stranda Prolog behandler personopplysningene og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Stranda Prolog vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

1. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger

Stranda Prolog er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger og tar ditt personvern på alvor. Dersom du har spørsmål knyttet til Stranda Prolog sin behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved henvendelse til: Stranda Prolog AS, Dalegata 135, 6518 Kristiansund. Du kan også sende en e-post til post@stranda.net eller ta kontakt på telefon +47 71 40 14 00.

2. Personopplysningser som behandles, formål og rettslig grunnlag

Stranda Prolog behandler personopplysninger om besøkende på nettsiden. Personopplysninger kan også samles inn gjennom din bruk av nettsiden, via telefon, mail eller annen kontakt.

Stranda Prolog behandler personopplysninger til følgende formål:

A) Analyse- og markedsføringsformål: for å forbedre nettsiden og Stranda Prolog sine tjenester. Behandlingsgrunnlaget for denne typen av behandling er at behandlingen er nødvendig for å ivareta Stranda Prolog sine berettigede interesser i å optimalisere og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden og sine tjenester.

B) Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.

C) Rekruttering til nye stillinger: CV, søknad, attester og referanser kan registreres. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

3. Oppbevaring av personopplysninger

Stranda Prolog vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Stranda Prolog kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen.

4. Beskyttelse av personopplysninger

Stranda Prolog tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

5. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Stranda Prolog vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Stranda Prolog vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, gjennom bruk av EUS standardvilkår for slik overføring, overføring til selskaper underlagt Privacy Shield-sertifisering, eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med Stranda Prolog dersom du ønsker mer informasjon om dette.

6. Andre nettsteder og sosiale medier

Nettsiden kan inneholde linker eller henvisninger til andre nettsteder. Disse nettstedene har egne personvernerklæringer som gir informasjon om hvordan nettstedene driftes og hvordan personopplysninger innhentes og behandles. Stranda Prolog anbefaler at du setter deg inn i tredjepartsnettstedenes egne personvernerklæringer når du besøker og tar i bruk disse nettstedene.


Når du «liker» eller blir medlem av Stranda Prolog sin Facebook-side eller Stranda Prolog sine sider på andre sosiale medier, vil dette deles med den aktuelle plattformen. Det samme gjelder for annen aktivitet på Stranda Prolog sine sider på sosiale medier, som for eksempel innhold du poster og innlegg du liker. Den relevante plattformen vil være ansvarlig for personopplysningene den samler inn og behandler. Mer informasjon om denne behandlingen og dine rettigheter følger av den enkeltes plattformens personvernerklæring.

7. Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Stranda Prolog behandler om deg om vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake. Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter, se kontaktinformasjonen i punkt 1.

Du har rett til å klage over Stranda Prolog behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Stranda Prolog oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Stranda Prolog sin behandling av personopplysninger med Stranda Prolog først.

8. Endringer i personvernerklæringen

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Stranda Prolog sin behandling av personopplysninger, vil erklæringen oppdateres på nettsiden.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse og for å hjelpe nettstedet vårt med å fungere effektivt.