HeliXir er en helt ny måte å behandle fisk på. Fordi fisken beveger seg kontrollert gjennom behandlingsbadet reduseres kjemikaliemengden og dermed utslippene.

HeliXiR kan behandle 200.000 3,5-kilos fisk med bare 700 m³ prosessvann. Det er en reduksjon med 96 prosent sammenliknet med behandling i merd og 90 prosent sammenliknet med behandling i brønnbåt. Behandlingsbadet er homogent, det er ingen «hot spots» hvor konsentrasjonen av medisin er høyere. All fisken får lik behandling. Dermed overlever færre lus, og det forebygger immunisering. Fordi vannet fra pumpen kjøres gjennom et filter fanger vi opp mesteparten av luseeggene. 

Tanken rommer 20 tonn. Behandlingskapasiteten avhenger av oppholdstiden. Hvis den er 20 minutter blir kapasiteten 78 tonn i timen. Fordi vi kan operere med høyere medisinkonsentrasjoner blir behandlingstiden kortere. Beroligende midler kan tilsettes behandlingsbadet for å redusere tiden det tar før fisken begynner å spise igjen.

HeliXiR er utviklet i samarbeid med Måsøval Fiskeoppdrett AS. Prosjektet ble tildelt Innovasjonsprisen på AquaNor 2015.

Kontakt oss

Stranda Prolog AS
Dalegata 135
6518 Kristiansund

Telefon: +47 71 40 14 00
Fax: +47 71 40 14 01
E-post: post@stranda.net