I slakterier brukes HeliX-tanker til en rekke formål: Kjøling av levende fisk før bedøvelse og bløgging, utbløding og kjøling etter bløgging, som bufferlager etter sløying og til modning før filetering.

Sidelasteren lar deg kontrollere hvor mange fisk som fylles i hvert kammer, og hvor lang oppholdstid den skal ha. Sammen med Stranda Prologs styringssystem StraKS sikrer sidelasteren at råstoffet når fram dit det trengs når det trengs. HeliX er et smart bufferlager som kan øke produktiviteten i fabrikken med inntil 20 prosent.

Kjølevannet strømmer gjennom tanken i motsatt retning av fisken. Det sikrer at fisken møter det reneste og kaldeste vannet rett før den skal ut av tanken. 

Rørpakken som leveres med kjølesystemet er klargjort for CIP-vasking.

Stranda Prolog har laget HeliX-tanker siden 1993. Vi har levert over 100 stykker

 

 

 

Link til produktark:

HeliX tank:                       
Stranda Prolog AS produktark - HeliX tank

Small HeliX tank:          
Stranda Prolog AS produktark - Small HeliX tank

Kontakt oss

Stranda Prolog AS
Dalegata 135
6518 Kristiansund

Telefon: +47 71 40 14 00
Fax: +47 71 40 14 01
E-post: post@stranda.net