Stranda Prologs fiskepumper er skånsomme mot fisken og enkle å bruke. Hvis de plasseres i eller ned mot havoverflaten kan de operere med sugetrykk så lavt som – 0,1 bar. Det reduserer problemene med sprengte kapillærårer og oppblåste svømmeblærer. 

Pumpene kan leveres med én, to eller tre vakuumtanker (mono, duplo eller triplo). Triplo-pumpene har kontinuerlig sug i inntaket og leverer en tilnærmet konstant strøm av fisk ut. Det gjør at trenging i merden blir enklere, gir lavere energiforbruk og mindre trykksvingninger, fordi strømmen av fisk og vann i sugerøret ikke starter og stopper hver gang pumpen veksler mellom to tanker.

Store luker i vakuumtankene gjør innvendig inspeksjon, vedlikehold og renhold enkelt. Aggregatene er montert i prefabrikkerte konteinere, for å sikre et best mulig arbeidsmiljø. 

Våre pumper har en rekke bruksområder:

  • Slakterier
  • Prosessfartøy
  • Brønnbåter
  • Avlusingsfartøy

 

 

Link til produktark:

Duplo pump:

Stranda Prolog AS produktark - Duplo Pump

Triplo pump:      
Stranda Prolog AS produktark - Triplo Pump 

 

 

Kontakt oss

Stranda Prolog AS
Dalegata 135
6518 Kristiansund

Telefon: +47 71 40 14 00
Fax: +47 71 40 14 01
E-post: post@stranda.net