Våre produkter

Fiskepumper

Stranda Prologs fiskepumper er skånsomme mot fisken og enkle å bruke. Hvis de plasseres i eller ned mot havoverflaten kan de operere med sugetrykk så lavt som – 0,1 bar. Det reduserer problemene med sprengte kapillærårer og oppblåste svømmeblærer. 

Våre produkter

HeliX-tanker

I slakterier brukes HeliX-tanker til en rekke formål: Kjøling av levende fisk før bedøvelse og bløgging, utbløding og kjøling etter bløgging, som bufferlager etter sløying og til modning før filetering.

Våre produkter

HeliXir fiskehospital

HeliXir er en helt ny måte å behandle fisk på. Fordi fisken beveger seg kontrollert gjennom behandlingsbadet reduseres kjemikaliemengden og dermed utslippene.

Våre produkter

Manta notvasker

Manta er designet for å jobbe på lag med naturens krefter, ikke mot dem. Notvaskeren er utviklet i samarbeid med personell som innehar mange års praktisk erfaring med vasking av nøter brukt i fiskeoppdrett.

Våre produkter

Sentralvakuum

Utstyret samler opp biprodukter fra samtlige sløyemaskiner og sløyebord og sender det til en syklon.

Våre produkter

Sorteringsbord

Stranda Prolog sorteringsbord er skånsomt mot fisken og enkelt å bruke.

Våre produkter

Transportører

Stranda Blue Line transportører er hygieniske og effektive. Vi benytter rustfrie trommelmotorer for å sikre høy driftssikkerhet.

Kontakt oss

Stranda Prolog AS
Dalegata 135
6518 Kristiansund

Telefon: +47 71 40 14 00
Fax: +47 71 40 14 01
E-post: post@stranda.net